Mengatasi wifi dinyahaktif pada Windows 8

Pernahkah terjadi kepada anda, tiba-tiba wifi anda tidak berfungsi? Apabila melihat pada PC Setting (rujuk gambar dibawah) Wireless Device menunjukkan Off dan butang On tidak berfungsi. Perkara terjadi pada saya ketika berada ditempat pengguna dan sedang melakukan demo sistem.

pcsetting

Usah khuatir, insyaAllah penyelesaiannya ada. Tekan butang Windows + Q dan taip Windows Powershell. Skrin seperti gambar dibawah akan terpapar. Pastikan anda membenarkannya dilarikan dalam mod Admin.

powershell

Langkah seterus, taipkan ini.


get-Wmiobject -class win32_networkadapter -namespace root\CIMV2 | where-object {$_.Name -match “Wifi” -or $_.Name -match “wireless” -and $_.name -notmatch “Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter” -and $_.netenabled -eq  $false} | % {$_.enable() }

Selepas itu rujuk semual PC Setting, butang Wifi anda dapat berfungsi seperti biasa.

Hos Maya (Virtual Host) menggunakan Apache 2.2

Artikel kali ini akan menceritakan bagaimana mahu membolehkan Apache anda menggunakan fungsi hos maya. Sekiranya anda belum lagi melengkapkan Windows anda dengan Apache, rujuk artikel ini.

Mula-mula, buka fail C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts. Tambah virtual.local seperti yang terdapat dalam gambar berikut.

Kemudian simpan (save) fail tersebut.

Keduanya, buka fail C:\Path\to\apache\conf\httpd.conf. Cari perkataan seperti ini

# Virtual hosts
#Include conf/extra/httpd-vhosts.conf

Buang sahaja tanda # di hadapan Include conf/extra/httpd-vhosts.conf. Kemudian simpan juga fail ini.

Selesai sudah bahagian yang mudah. Kini kita beralih ke bahagian yang agak sukar.

Buka fail C:\Path\to\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf.

Tambah ini ke dalam fail ini.


<VirtualHost *:80>
  ServerName virtual.local
  DocumentRoot "C:/Path/to/htdocs/virtual"
  ErrorLog "logs/virtual.local-error.log"
  CustomLog "logs/virtual2.local-error.log" common
</VirtualHost>

Simpan fail ini dan hentikan Apache dan hidupkan semula. Buat satu ‘folder’ bernama virtual di dalam C:/Path/to/htdocs. Kemudian ambil kod ini dan simpan sebagai index.php

<?php
 echo 'I\'m running from '. $_SERVER&#91;'HTTP_HOST'&#93; .'<br />';
 echo 'My directory is '. $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];
?>

Cuba akses fail ini dengan menggunakan pautan ini http://virtual.local. Anda sepatutnya dapat melihat alamat pautan serta struktur ‘folder’ anda.

Ini baru sebahagian dari apa yang patut anda lakukan. Sekiranya anda cuba menggunakan PhpMyAdmin, pasti terdapat ralat. Anda perlu menambah ini pada fail httpd-vhosts.conf bagi membolehkan PhpMyAdmin anda berfungsi.


<VirtualHost *:80>
  ServerName jasdy.local
  DocumentRoot "C:/Dev/www/htdocs"
  ErrorLog "logs/virtual.local-error.log"
  CustomLog "logs/virtual2.local-error.log" common
</VirtualHost>

Wallah! Anda perlu menghentikan Apache serta menjalankannya semula. Segalanya akan berfungsi seperti yang sepatutnya.