Composer dengan repositori peribadi

Untuk menggunakan repositari peribadi, berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan.

 1.  Jana ssh key
 2. Perlu membuat perubahan pada fail konfigurasi .~/ssh/config
 3. git clone mana-mana repositori (github/bitbucket) menggunakan git dengan tandatangan ssh key
 4. Kemaskini composer.json
 5. Composer update

Langkah-langkah diatas merupakan penerangan ringkas mengenai bagaimana untuk membolehkan composer klon repositori peribadi anda. Jangan risau, dibawah ini merupakan penerangan secara terperinci mengenai setiap langkah tersebut.

1. Jana ssh key
Mohon rujuk klik sini.

2. Perlu membuat perubahan pada fail konfigurasi .~/ssh/config
– Navigasi ke folder C:\User\<katanama>\.ssh\. Sekiranya tiada sebarang fail config, buka text editor anda dan masukkan konfigurasi dibawah.

– Restart Git-bash. ( Yang ini jangan tanya, aku sendiri tidak tahu, jadi aku restart pc)

Host bitbucket.org
HostName bitbucket.org
User emailAnda
IdentityFile ~/.ssh/id_rsa

3. Git clone
– Buka git bash anda dan clone mana-mana repositori. Sekiranya repositori peribadi anda berada di Bitbucket, mana klonlah mana-mana repositori di Bucket. Ini untuk memudahkan anda untuk masukkan RSA host key ke dalam “list of known host”.

4. Kemaskini composer.json
– Buka composer.json projek anda.
– Tambah ini

"require": {
    "format/composerAnda": "dev-master"
},
"repositories": [
    {
      "type": "vcs",
      "url": "git@bitbucket.org:username/repoComposerAnda.git"
    }

5. Larikan arahan composer update pada command prompt anda. Sepatutnya anda akan dapat melihat composer mula melakukan arahan git clone pakej anda.

Selamat mencuba!

SourceTree Index-Pack failed

Hari ini, aku terjumpa dengan ralat yang agak pelik.

remote : Compressing objects: 100% (11166/11166), done
error: RPC failed; result=18, HTTP code = 200
fatal: The remote end hung up unexpectedly
fatal: early EOF
fatal: index-pack failed

Setelah disemak, talian internet agak stabil. Hasil daripada siasatan yang dilakukan, kemungkinan besar postBuffer bagi git tidak mencukupi.

1. Buka Git Bash (Windows)
2. Talakan penuding(pointer) direktori ke direktori kod sumber.
3. Taipkan arahan berikut dan tekan butang Enter

git config http.postBuffer 524288000

Selamat mencuba!

GIT : Mengambil kod dari Gudang (Repository)

Terdapat 2 cara untuk mengambil fail-ail anda dari gudang git. Cara yang pertama sekiranya itu adalah kali pertama anda mencapai ail-ail anda dari gudang. Cara yang kedua, anda ingin mengambil ail-ail yang ada perubahan di gudang. Kmungkinan besar rakan-rakan anda telah melakukan perubahan kepada beberapa fail.

Git Bash menggunakan arahan-rahan dalam *nix. Kemashiran asas yang perlu anda tahu sebelum menggunakan git ialah :

1. cd .. untuk naik satu folder ke atas

2. cd laluan/ke/folder untuk masuk ke folder yang diingini.

3. ls mempunyai fungsi yang sama dengan dir didalam windows.

Senario pertama :

Anda mahu mengambil gudang diatas talian dan masuk ke dalam cakera keras anda.

git clone yoururltorepo
//contoh
git clone git@*****.beanstalkapp.com:/jasdy.git 

Senario kedua

Rakan anda telah mengemaskini fail di gudang dan kini anda mahu memastikan gudang anda juga mempunyai fail yang terkini

git pull yoururltorepo nama branch
//contoh
git pull git@*****.beanstalkapp.com:/jasdy.git master

Selamat Mencuba!