Dropdown Dinamik (Dynamic Dropdown) atau Select

Artikel kali ini akan menceritakan bagaimana mahu menggunakan kod yang telah saya bina ini untuk kegunaan kalian. Mula-mula sekali muat turun fail ini.

Untuk mencuba fail tadi, kalian memerlukan apache, php dan juga mysql.

Bagaimana mahu menggunakan skrip ini?

1. Perlu memuatkan skrip jQuery versi 1.3.2 (sudah dibekalkan di dalam fail zip).

<script type="text/javascript" src="javascript/jquery-1.3.2.js"></script>

2. Perlu memuatkan skrip dynamicSelect (sudah dibekalkan di dalam fail zip).

<script type="text/javascript" src="javascript/jquery.dynamicSelect-1.2.0.js"></script>

3. Memanggil fungsi dynamicSelect.

<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function() {
    $("#state").dynamicSelect({
     url:'district.php', //url ke halaman yang menjana JSON
     target:'district', //id dinamik dropdown
     msg:'Sedang Memproses', // secara auto ia akan memaparkan Loading... jika di setkan ia akan memaparkan mesej yang disetkan.
    })
   });
  </script>

Syarat menggunakan skrip ini ialah, sentiasa menggunakan $_GET[‘select_id’] untuk menerima parameter.

Yang kedua, format JSON haruslah seperti ini.

[{"id":"1","description":"BATU PAHAT"},
{"id":"2","description":"JOHOR BAHRU"}]

Selamat mencuba!

7 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.