GIT : Mengambil kod dari Gudang (Repository)

Terdapat 2 cara untuk mengambil fail-ail anda dari gudang git. Cara yang pertama sekiranya itu adalah kali pertama anda mencapai ail-ail anda dari gudang. Cara yang kedua, anda ingin mengambil ail-ail yang ada perubahan di gudang. Kmungkinan besar rakan-rakan anda telah melakukan perubahan kepada beberapa fail.

Git Bash menggunakan arahan-rahan dalam *nix. Kemashiran asas yang perlu anda tahu sebelum menggunakan git ialah :

1. cd .. untuk naik satu folder ke atas

2. cd laluan/ke/folder untuk masuk ke folder yang diingini.

3. ls mempunyai fungsi yang sama dengan dir didalam windows.

Senario pertama :

Anda mahu mengambil gudang diatas talian dan masuk ke dalam cakera keras anda.

git clone yoururltorepo
//contoh
git clone git@*****.beanstalkapp.com:/jasdy.git 

Senario kedua

Rakan anda telah mengemaskini fail di gudang dan kini anda mahu memastikan gudang anda juga mempunyai fail yang terkini

git pull yoururltorepo nama branch
//contoh
git pull git@*****.beanstalkapp.com:/jasdy.git master

Selamat Mencuba!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *