Membina Bukutamu Bahagian 1 (Perancangan)

Artikel kali ini akan menceritakan bagaimana mahu membina bukutamu (guestbook). Bahagian 1 akan menceritakan bagaimana mahu merancang perjalanan bukutamu tersebut.

Bagi pembangun yang sudah mahir, membina bukutamu adalah sangat mudah. Untuk mereka yang tidak mempunyai asas, membuat bukutamu sudah cukup untuk membolehkan kamu memahami konsep asas iaitu cipta, kemaskini dan padam data yang ada didalam pangkalan data. Nama ringkas proses ini didalam bahasa Inggeris adalah CRUD dimana CR-Create, U-Update dan D-Delete. Sekiranya kamu terjumpa istilah CRUD ini dimana-mana laman sawang, janganlah terkejut.

Mengumpul keperluan.

Mengumpul keperluan serta spesifikasi sistem adalah proses asas dalam mana-mana pembangunan sistem. Mengumpul data serta spesifikasi yang betul dapat memudahkan proses pembangunan sistem kelak. Memandangkan kita hanya mahu membuat bukutamu. Maka tanya diri sendiri. Apa data yang kita nak simpan?

1. Nama / katanama
2. Alamat Emel
3. Alamat Laman Sawang
4. Komen

Aliran proses.

Setelah kita kenalpasti data apa yang ingin disimpan, Tentukan aliran proses bagi setiap proses yang ada. Cipta, Kemaskini dan Padam.

1. Cipta
Penguna masuk ke bukutamu -> Isikan semua maklumat yang diperlukan -> Pengguna klik pada butang simpan -> Simpan semua maklumat didalam pangkalan data.

2. Kemaskini
Pengguna masuk ke bukutamu -> Klik pautan kemaskini pada komen yang ingin dikemaskini -> Pengguna lakukan pembetulan -> Pengguna klik butang simpan -> Kemaskini maklumat yang berkaitan di dalam pangkalan data.

3. Padam
Pengguna masuk ke bukutamu -> Klik pautan padam pada komen yang ingin dipadam -> Paparan kepastian sama ada pengguna benar-benar mahu memadam rekod -> Jika ya padam rekod jika tidak balik ke halaman asal.

Membina Pangkalan Data

Dari proses mengumpul keperluan, kita sudah boleh mula membina pangkalan data. Bahagian ini kamu perlu lakukan sendiri, dan bezakan pangkalan data kamu dengan pangkalan data yang telah saya dibuat di bahagian kedua nanti.

Ingat nama jadual dan medan seharusnya mencermin entiti dan membawa maksud kepada data yang disimpan. Pastikan semuanya huruf kecil. Sekiranya nama medan memerlukan lebih dari 1 perkataan gunakan tanda _. Contoh laman_web.

3 proses ini merupakan proses asal dalam membina mana-mana sistem. Bagi graduan yang baru keluar dari Universiti, latih diri kalian dengan konsep ini. Menjadi pengaturcara bukan sekadar membuat kod semata-mata. Tetapi pengaturcara haruslah terlibat sama didalam proses perancangan sistem.

Selamat mencuba!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.