Memaparkan data dari pangkalan data MySQL menggunakan PHP

Artikel kali ini akan menceritakan bagaimana memaparkan data dari pangkalan data (database) MySQL kepada pelayar(browser) menggunakan PHP.

Pertama sekali, kita perlu menyediakan pangkalan datanya terlebih dahulu. Kod dibawah merupakan sintak untuk membina pangkalan data. Kita namakan pangkalan data ini sebagai test_tutorial.

 

CREATE DATABASE `test_tutorial` ;

Seterusnya kita perlu pula membina jadual(table) didalam pangkalan data tersebut. Dan jadual ini kita namakan sebagai users.

 

CREATE TABLE `test_tutorial`.`users` (
`id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`first_name` TEXT NOT NULL ,
`last_name` TEXT NOT NULL ,
`date_of_birth` DATE NOT NULL 
) ENGINE = MYISAM ;

Selesai kita membuat jadual, data perlu dimasukkan. Kod dibawah akan memasukkan 2 baris data kedalam jadual users.

 

INSERT INTO `test_tutorial`.`users` (
`id` ,
`first_name` ,
`last_name` ,
`date_of_birth` 
)
VALUES (
NULL , 'Jasdy', 'Syarman', '1980-01-16'
), (
NULL , 'Abu', 'Ahmad', '2004-03-16'
);

Tamat bahagian pangkalan data. Kini kita beralih pula kepada bahagian kod aturcara PHP. Objektif kali ini, kamu akan mampu melakukan penyambungan dari PHP ke MySQL. Kemudian kamu akan dapat memahami penggunaan include, mysql_query(), mysql_fetch_array() dan juga gelung while.

Mula-mula kita perlu lakukan pemyambungan ke pelayan(server) MySQL serta memilih pangkalan data yang bakal dihubungkan. Kod aturcara dibawah menunjukkan bagaimana ianya dilakukan. Simpan kod ini dalam fail db.php

 

<?php
  $host = "localhost";
  $user  = "root";
  $password = null;
  $database = "test_tutorial";
  
  //melakukan penyambungan ke pelayan MySQL
  $connection = mysql_pconnect("$host","$user","$password")
    or die ("Couldn't connect to server.");
  
  //memilih pangkalan data yang akan digunakan
  $db = mysql_select_db("$database", $connection)
    or die("Couldn't select database.");
?>

Seterusnya kod aturcara dibawah akan menunjukkan bagaimana mahu memaparkan data yang diperolehi dari pangkalan data. Simpan kod ini didalam fail display.php

 

<?php
  //memasukkan fail db.php ke fail ini.
  include 'db.php';
  
  //mengumpukkan pernyataan sql kedalam pembolehubah.
  $sql = 'SELECT * FROM users';
  
  //menukarkan pembolehubah menjadi query
  $query = mysql_query($sql) 
    or die(mysql_error());
  
  //penggunaan loop while digunakan bagi memaparkan lebih dari satu baris data.
  while ($result = mysql_fetch_array($query))
  {
    echo 'First Name :' .$result&#91;'first_name'&#93;;
    echo '<br />'; //<br /> adalah sintak html untuk baris baru.
    echo 'Last Name :' .$result['last_name'];
    echo '<br />';
    echo 'Date of Birth :' .$result['date_of_birth'];
    echo '<br />';
  }
?>

Kamu boleh melihat hasilnya dengan menaip http://localhost/laluan_ke_fail/display.php pada pelayar kamu.

Penerangan bagi setiap sintak yang digunakan, sengaja tidak di terangkan secara terperinci namun cukup untuk membuatkan kamu memahami bagaimana ianya berfungsi. Sekiranya kamu ada sebarang pertanyaan, bolehlah tinggalkan komen.

10 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.