Menjana kunci SSH Git pada sistem pengoperasian Windows menggunakan Git

Menjadi seorang pengaturcara, bukan sahaja perlu mahir menggunakan bahasa pengaturcaraan malah perlu tahu menggunakan kawalan kod aturcara. Contoh kawalan kod aturcara adalah Subversion ataupun Git. Kawalan kod aturcara sangat penting terutamanya anda bekerja didalam kumpulan.

Klien Git untuk sistem pengoperasian windows boleh didapati disini.

Setelah anda memasangkan MySysGit pada sistem pengoperasian anda. Apa yang perlu anda lakukan adalah Git Bash.


ssh-keygen -C <a href="mailto:alamat@email.anda">alamat@email.anda</a> -t rsa

Kemudian tekan butang Enter.

Anda boleh memasukkan Passphrase atau terus sahaja tekan butang Enter.  Mengenai dimana fail patut disimpan. Biarkan sahaja pada talaan(setting) umum.

Di dalam Windows XP fail id_rasa akan disimpan di C:\Documents and Settings\NamaAndaPadaSistemPengoperasian\.ssh\ manakala di dalam windows Vista dan 7 akan disimpan di C:\Users\NamaAndaPadaSistemPengoperasian\.ssh\

Artikel seterusnya akan menceritakan bagaimana mahu menggunakan kunci SSH ini.

Apa yang perlu anda lakukan ialah buka fail id_rsa.pub dan sila salin kesemuanya.

Kemudian buka akaun Beanstalkapp, ProjectLocker, GitHub ataupun mana-mana akaun git yang anda rasakan bersesuaian. Untuk contoh kali ini saya menggunakan akaun beanstalkapp. Pergi ke My Profile, kemudian pilih tab key. Tampalkan kesemua yang anda salin tadi ke ruang yang disediakan. Tekan butang Save Changes.

Selepas itu apa langkah seterusnya?

Anda perlu membuat penalaan sedikit pada ruang Git anda. Buka semula Git Bash anda kemudian taip ini


git config user.name "Nama Anda"
git config user.email "email yang anda gunakan ketika mendaftar di beanstalkapp"

Cukup setakat ini buat masa sekarang. Bila-bila ilham turun dari langit lagi, aku akan bercerita arahan-arahan lain untuk penggunaan Git ini.

Tags:
One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.