Bundar ke 5 sen terhampir cara Malaysia

Sejak Malaysia tidak lagi mengeluarkan syiling 1sen, segala sistem pembayaran yang telah digunakan terpaksa diubahsuai agar nilai sen 1,2 dibundarkan menjadi 0. Nilai sen 3,4,6 dan 7 pula dibundarkan menjadi 5sen manakala 7,8 pula akan menjadi 10sen. Isu ini telahpun dibincangkan di forum http://php.net.my .

Berikut adalah cara penyelesaian yang aku cadangkan

<?php 
$nilai = 12.91; 
function roundRM($nilai) 
{ 
  $round = array('1' => '0', 
          '2' => '0', 
          '3' => '5', 
          '4' => '5', 
          '5' => '5' , 
          '6' => '5' , 
          '7' =>'5', 
          '8' => '0', 
          '9' => '0' ); 

  $splitNilai = explode('.',$nilai); 

  $splitCent = str_split($splitNilai[1],'1'); 
  $centBack = $splitCent[1]; 

  if($centBack > 7) 
  { 
    $nilaiAll = $splitNilai[0].'.'.$splitCent[0]; 
    $nilaiAll = number_format($nilaiAll + 0.1,1); 
    $nilaiAll = $nilaiAll . $round[$centBack]; 
  } 
  else 
  { 
    $nilaiAll = $splitNilai[0].'.'.$splitCent[0]. $round[$centBack]; 
  } 

  return $nilaiAll; 
} 

echo roundRM($nilai); 

?> 

 

Dan penyelesaian yang lebih mudah ini dicadangkan oleh doubt di forum yang sama.

<?php 
function round5Sen ($value) { 

  return number_format(round($value*20,0)/20,2,'.',''); 
} 

echo round5Sen(155.13); 
echo "\n"; 
echo round5Sen(155.12); 
echo "\n"; 
echo round5Sen(155.0); 
echo "\n"; 
echo round5Sen(155.18); 
echo "\n"; 
?> 

Jadi pilihlah cara yang mana yang kamu rasa sesuai untuk diri kamu.

Pemboleh Ubah (Variable)

Dalam pengaturcaraan, pembolehubah(variable) memainkan peranan yang penting. Nilai(value) boleh diumpukkan ke dalam pembolehubah dan digunakan banyak kali. Malah nilai untuk pembolehubah ini boleh berubah-ubah. Jenis data (datatype) untuk pembolehubah ini tidak perlu dinyatakan. Ia akan berubah sendiri mengikut jenis data yang diumpukkan. Nilai pula boleh terdiri dari integer,perpuluhan, string ataupun tatasusunan(array). Berikut adalah syarat-syarat untuk pembolehubah.

1. Mestilah dimulai dengan simbol $.

 

<?php
  $string = 'Aku tak tau';
?>

2. Nama bagi pembolehubah hanya boleh mengandungi a hingga z, A hingga Z, _ dan 0 hingga 9. Tidak boleh dimulakan dengan nombor.

 

<?php
  $string = 'Aku tak tau';
  $StrinG01 = 'Aku tak tau';
  $striNg_01 = 'Aku tak tau';
  $1string = 'Aku tak tau'; //akan menghasilkan ralat
?>

3. Tidak boleh ada ruang diantara nama pembolehubah.

 

<?php
   $str_ing = 'Aku tak tau';
   $str ing = 'Aku tak tau'; //akan menghasilkan ralat
?>

4. Ini peraturan yang aku tambah sendiri. Untuk memudahkan kod-kod aturcara yang difahami. Sila gunakan nama pembolehubah yang menggambarkan nilai yang dipegang oleh pembolehubah tersebut.

<?php
   $name = 'Jasdy Syarman';
   $age  = '28';
?>

Echo & Print

Dalam PHP, echo dan print digunakan untuk menghasilkan output pada pelayar(browser). Sebagai contoh

<?php
echo 'Hello World';
//Hasilnya ialah Hello World
?>

Satu lagi contoh ialah penggunaan print yang mana mempunyai fungsi yang sama.

<?php
print 'Hello World';
?>

Pilih sahaja yang mana kamu berkenan.

Pemasangan Apache, PHP dan MySQL pada sistem pengoperasian Windows

Sebelum kamu belajar sintaks-sintaks PHP, perkara pertama yang perlu kamu lakukan adalah memasang beberapa perisian dan pengkompil(compiler). Pertamanya kamu perlu menjadi komputer kamu menjadi sebuah pelayan(server). Ketika artikel ini ditulis, Apache versi 2.2.11 merupakan versi terkini yang stabil. Kamu boleh muat turun perisian ini di http://httpd.apache.org/download.cgi . Sila pilih apache_2.2.11-win32-x86-openssl-0.9.8i.msi untuk muat turun.

Selesai muat turun, sila larikan(run) pada fail tersebut. Skrin seperti gambar dibawah akan keluar. Klik saja pada butang Next.

Apache 01

1. Pastikan kamu memilih I accept dan kemudian klik pada butang Next.

Apache 02

2. Klik pada butang Next

Apache 03

3. Masukkan maklumat seperti yang tertera pada gambar dibawah.

Apache 04

4. Pilih Custom dan klik pada butang Next

Apache 05

5. Kita tidak mahu perisian ini dimasukkan ke dalam folder program file. Jadi klik pada butang Change. 

Apache 06

6. Taipkan C:\Web\Apache2.2\. Kemudia klik pada butang OK

Apache 07

7. Klik pada butang Next

Apache 08

8. Klik saja pada butang Install.

Apache 09

9. Skrin seperti gambar dibawah akan tertera.

Apache 10

10. Selesai semuanya, klik pada butang Finish, kemudian buka pelayar anda taip pada ruangan alamat http://localhost/. Sekiranya kamu dapat melihat seperti gambar dibawah. Kamu telah berjaya memasang perisian Apache 2.2.11 

Apache 11
Seterusnya, aku akan menunjukkan cara-cara memasang perisian MySQL pada sistem pengoperasian komputer kamu. Setakat artikel ini ditulis, MySQL sudah mencapai versi stabil 5.1.31. Sila muat turun dari http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.1.html

Kemudian kamu perlu klik pada pautan yang tertulis Windows. Seterusnya pilih Windows MSI Installer (x86).  Kamu akan melihat kotak log masuk. Sila scroll hingga kebawah dan klik pada No Thanks. Pilih mirror yang paling hampir dengan kamu.

Setelah selesai muat turun, sila larikan fail tersebut. Skrin akan memaparkan gambar dibawah.

MySQL011

1. Pilih Custom dan klik pada butang Next

MySQL021

2. Klik pada butang Change

MySQL031

3. Ubah direktori kepada C:\Web\MySQL\. Klik pada butang OK dan kemudian klik pada butang Next.

MySQL041

4. Klik pada butang Install

MySQL051

5. Klik pada butang Next

MySQL061

6. Klik pada butang Next

MySQL071

7. Klik pada butang Finish.

MySQL081

8. Skrin seperti gambar dibawah akan terpapar. Klik pada butang Next

MySQL091

9. Klik pada Detailed Configuration kemudian klik butang Next

MySQL111

10. Pilih Developer Machine dan tekan pada butang Next.

MySQL12

11. Pilih Multifunctional Database dan klik Next

MySQL13

12. Kamu boleh memilih untuk masukkan pilihan seperti dibawah ataupun mahu klik terus pada butang Next. Kedua-duanya akan menberikan hasil yang sama.

MySQL14

13. Pilih seperti gambar dibawah dan klik pada butang Next

MySQL15

14. Pastikan Add firewall exception for this port di tandakan untuk mengelakkan masalah port dihalang oleh firewall. Kemudian klik pada butang Next

MySQL16

15. Sila buat pilihan seperti gambar dibawah dan klik pada butang Next

MySQL17

16. Pastikan Include Bin Directory ditandakan. Kemudian klik pada butang Next.

MySQL18

17. Pastikan Modify Security Settings tidak dipilih. Awas, lakukan ini sekiranya kamu mahu gunakan pangkalan data ini hanya di komputer kamu dan untuk tujuan pembangunan sistem sahaja. Sekiranya kamu memasang perisian pangkalan data ini pada pelayan yang diakses oleh orang ramai. Jangan gunakan konfigurasi seperti ini.

MySQL19

18. Klik pada Execute kemudian Finish

MySQL20

Untuk memastikan MySQL kamu dipasang dengan betul dan berfungsi dengan baik. Klik pada Start > run. Kemudian taip cmd. Apabila kekotak command prompt telah keluar taip mysql -h localhost -u root dan tekan Enter. Sekiranya kamu dapat melihat seperti skrin dibawah, tahniah kamu telah berjaya memasang MySQL 5.1.31

MySQL21

 

Sekarang mari kita lihat bagaimana pula cara memasang pengkompil PHP dan mengkonfigurasi agar ia dapat dilarikan bersama Apache tadi. Ketika artikel ini ditulis, PHP versi stabil adalah 5.2.8 sila muat turun di http://www.php.net. Sila pilih PHP 5.2.8 zip package. Unzip fail ini kedalam direktori C:\Web\php5. Struktur folder kamu sepatutnya sudah menjadi seperti ini

C:
|–Web
|–|–Apache2.2
|–|–MySQL
|–|–php5

Selesai proses unzip, sila buka C:\Web\php5\php.ini-recomended menggunakan perisian notepad mahupun notepad++. Lihat pada baris yang tertulis doc_root dan isikan seperti dibawah

03php

Seterusnya rujuk pula pada baris yang tertulis extension_dir. Sila isikan seperti dibawah.

04php

Kemudian buang tanda ; pada baris yang tertera extension=”php_mysql.dll” dan extension=”php_mysqli.dll” bagi mengaktifkan fungsi MySQL dalam php

052

Sila simpan(save) sebagai php.ini.

Sekarang kita lihat pula C:\Web\Apache2.2\conf\httpd.conf. Buka fail ini menggunakan notepad mahupun notepad++. Cari #LoadModule vhost_alias_module. Baris berikutnya sila isikan seperti gambar dibawah bermula dari baris 128.

01apache

Kemudian cari pula <Ifmodule dir_module> dan tambah index.php serta index.htm seperti gambar dibawah.

02apache

Simpan(save) fail ini.

Sekarang kamu perlu memasukkan direktori PHP5 kedalam windows environmet. Klik pada Start kemudian halakan tetikus kamu ke My Computer. Kemudian klik kanan dan pilih Properties. Klik pada tab Advanced dan klik pada butang Environment Variables.

Pastikan pada bahagian User variables for kamu klik pada variables TEMP. Lihat pada Systems Variables, scroll sehingga kamu jumpa PATH. Klik pada PATH kemudian klik pada butang Edit. Tambah ;C:\Web\php5 di belakang sekali. Sila rujuk gambar dibawah.

062

Restart Apache kamu. Sekiranya Apache kamu berjaya dilarikan. Ini bermakna kamu telah berjaya mengkonfigurasi PHP dengan Apache kamu. Untuk kepastian yang lebih buka notepad++ kamu dan masukkan kod aturcara dibawah.

<?php
phpinfo();
?>

dan simpan sebagai phpinfo.php didalam folder C:\Web\Apache2.2\htdocs\. Buka pelayar kamu dan taip http://localhost/phpinfo.php sekiranya kamu berjaya nampak sebuah mukasurat yang ada tertera beberapa info berkaitan php. Tahniah kamu telah berjaya.

Opss selepas semua itu baru aku mahu katakan pada kamu. Ada cara yang lebih mudah. Muat turun sahaja Xampp dari sini http://www.apachefriends.org/en/xampp.html.

Hypertext Markup Language (HTML)

Hypertext Markup Language atau lebih dikenali sebagai html merupakan kod-kod aturcara yang difahami oleh pelayar(browser). Editor yang aku gunakan adalah Notepad++(muat turun disini). Ianya percuma.

Kebiasaannya tag-tag html mempunyai pembukaan dan penutupnya, sebagai contoh <p></p>, <div></div>, <table></table> dan juga <code></code>. Sungguhpun begitu masih ada tag-tag html yang hanya mempunyai penutup sebegini />. Contoh, <br /> dan <hr />.

Artikel kali hanya akan menerangkan perkaa asas yang perlu ada untuk membina satu muka laman web. Setiap kod-kod/tag-tag html haruslah berada didalam <html></html>. Keseluruhan stuktur <html></html> ini pula terbahagi kepada dua, iaitu kepala (<head></head>) dan juga badan (<body></body>).

Segala isi kandungan sesebuah laman web haruslah diletakkan di bahagian badan(body). Sekiranya kamu meletak sesuatu dibahagian kepala(head), ia tidakkan memaparkan maklumat tersebut pada pelayar kamu.

Kod aturcara dibawah mungkin dapat memahami apa yang aku maksudkan.

<html>
  <head>
    <title>
      Laman Web Pertama Saya
    </title>
  </head>
  <body>
    <p>
      Salam Dunia!
    </p>
    <p>
      <h1>Salam Dunia H1</h1>
      <h6>Salam Dunia H6</h6>
    </p>
    <p>
      Sini mulanya <br /> sini tamatnya.
    </p>
  </body>
</html>

Hasil dari kod-kod aturcara diatas, inilah hasilnya.

lamanweb

Laman web terbaik untuk merujuk perkara berkaitan html ini adalah http://www.w3schools.com/. Setiap fail html mestilah disimpan(save) sebagai .html atau .htm

Untuk melihat hasil kerja kamu, kamu boleh menggunakan pelayar yang biasa kamu gunakan.