Tatasusunan (Array)

Tatasusunan (array) antara elemen penting dalam pengaturcaraan. Sebelum kita membincangkan bagaimana memanipulasikan tatasusunan, adalah lebih baik aku menceritakan apa itu tatasusunan. Tatasusunan adalah satu kumpulan data yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Setiap tatasusunan mestilah dimulakan dengan array(). Berikut adalah contoh tatasusunan.   Cara untuk memaparkan data dari tatasusunan pula...

SESSION dan Log Masuk (Login)

Dalam artikel kali ini, aku akan menunjukkan bagaimana membuat Log masuk (login) bersama penggunaan sintaks $_SESSION. Selesai kamu membaca artikel ini. Pastikan kamu mencapai objektif dibawah. 1. Penggunaan WHERE dalam SQL. 2. Penggunaan sintak <form> dalam HTML 3. Penggunaan $_POST dalam PHP 4. Penggunaan $_SESSION dalam PHP. 5. Kamu...

Format tarikh menggunakan sintak SQL

Format untuk tarikh dalam MySQL hanyalah ‘2009-01-01’ untuk jenis data date  dan ‘2009-01-01 11:50:29’ untuk jenis data datetime. Ini sama sekali tidak menyamai format tarikh yang digunakan di negara kita iaitu 01-01-2009 ataupun 01/01/2009. Artikel kali ini akan menyelesaikan permasalahan tanpa melibatkan sebarang kod dari PHP. Berikut adalah caranya...

Memaparkan data dari pangkalan data MySQL menggunakan PHP

Artikel kali ini akan menceritakan bagaimana memaparkan data dari pangkalan data (database) MySQL kepada pelayar(browser) menggunakan PHP. Pertama sekali, kita perlu menyediakan pangkalan datanya terlebih dahulu. Kod dibawah merupakan sintak untuk membina pangkalan data. Kita namakan pangkalan data ini sebagai test_tutorial.   Seterusnya kita perlu pula membina jadual(table) didalam...