Memaparkan data dari pangkalan data MySQL menggunakan PHP

Artikel kali ini akan menceritakan bagaimana memaparkan data dari pangkalan data (database) MySQL kepada pelayar(browser) menggunakan PHP. Pertama sekali, kita perlu menyediakan pangkalan datanya terlebih dahulu. Kod dibawah merupakan sintak untuk membina pangkalan data. Kita namakan pangkalan data ini sebagai test_tutorial.   Seterusnya kita perlu pula membina jadual(table) didalam...

Penggunaan FORMAT didalam MySQL

Merujuk kepada pertanyaan AminOO7 pada artikel ini. Cara untuk menyelesaikan permasalahan nombor integer yang diperolehi dari pangkalan data (database) yang tidak mempunyai tanda ‘,’ ialah dengan menggunakan fungsi FORMAT yang terdapat didalam MySQL. Merujuk kepada kepada sintak diatas, nombor 2 selepas tanda ‘,’ merupakan bilangan titik perpuluhan yang kita...

Ekstrak nama domain dari email

Asalnya soalan ini ditanyakan di forum komuniti http://php.net.my . Bagaimana mahu mengekstrak nama domain dari email yang tersimpan didalam pangkalan data(database) MySQL. Ini merupakan contoh jadual (table) di dalam pangkalan data. Ini pula contoh data yang ada di dalam meja. Cara untuk menyelesaikan permasalahan ini ialah dengan menggunakan sintak...

Bundar ke 5 sen terhampir cara Malaysia

Sejak Malaysia tidak lagi mengeluarkan syiling 1sen, segala sistem pembayaran yang telah digunakan terpaksa diubahsuai agar nilai sen 1,2 dibundarkan menjadi 0. Nilai sen 3,4,6 dan 7 pula dibundarkan menjadi 5sen manakala 7,8 pula akan menjadi 10sen. Isu ini telahpun dibincangkan di forum http://php.net.my . Berikut adalah cara penyelesaian...

Pemboleh Ubah (Variable)

Dalam pengaturcaraan, pembolehubah(variable) memainkan peranan yang penting. Nilai(value) boleh diumpukkan ke dalam pembolehubah dan digunakan banyak kali. Malah nilai untuk pembolehubah ini boleh berubah-ubah. Jenis data (datatype) untuk pembolehubah ini tidak perlu dinyatakan. Ia akan berubah sendiri mengikut jenis data yang diumpukkan. Nilai pula boleh terdiri dari integer,perpuluhan, string...